Regisztráció

A weboldalunkon található pólók megrendeléshez nem szükséges regisztráció.

Termékek

Az oldalon található valamennyi terméket megvásárolhatja online.

Megrendelés menete

Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába.

A kosár tartalma bármikor szabadon módosítható. Egy termék megrendelésekor ellenőrizze a termék nevét és az árát is. Megrendelés gombra kattintással a kosárban található minden terméket megrendeli.

Ezt követően a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mail-t kap a rendeléséről. Ebben az e-mailben szerepel majd megrendelés azonosítója, és a rendelés részletes adatai.

A megrendelés lemondása, módosítása

A visszaigazoló üzenet megérkezéséig a megrendelés nem vonható vissza. Az adott rendelés elküldött adatait az elküldést követően csak telefonos egyeztetéssel módosíthatja!

Elállás

A szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket vissza tudja szolgáltatni, ebben az esetben kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük. Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. Az elállási jogra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Járulékos költségek

Tájékoztatjuk, hogy a szállítás és csomagolás költsége a megrendelőt terheli. A megrendelés regisztrálására és elfogadására csak abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő a fentebbi költségekről szóló tájékoztatásunkat a megrendelésben visszaigazolta. Ilyen visszaigazolás hiányában a regisztrálást nem fogadjuk el.

Az ár megfizetése

A fizetés postai úton utánvételesen történik.

Garancia, szavatosság, jótállás

Minden termékre garanciát vállalunk! Azonban a szakszerűtlen használatból eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek!

Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet, lehetőség szerint, a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg.

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók.

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó.